Category Archives: Over de wijk

Toekomst schoolgebouw Churchilllaan

De gemeente denkt al een tijd na over de toekomst van dit gebouw. Vorig jaar hebben Woongoed en Zorgstroom zich gemeld met een initiatief om sociale huurwoningen en zorgwoningen te realiseren op deze plek. Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat sloop en nieuwbouw op termijn duurzamer is dan het verbouwen. De Jumbo heeft zich bij de…
Lees verder

Wijktafel dinsdag 17 maart

Op de agenda staat: Toekomst schoolgebouw ChurchillaanOmgevingsvisie Middelburg 2050Wijkvisie Klarenbeek Veersepoort Aantekeningen van de inbreng op 19 september 2019 zijn hier te vindenWijkbudgetten (er is geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld in het groen, andere verfraaiing of iets anders dat de leefbaarheid versterkt) Buurthulp en ServicebusAED's Er is ook ruimte voor mededelingen, punten die wijkbewoners inbrengen,…
Lees verder

Stem voor de Gouden Pit

De PZC van 3 januari 2020 meldt de competitie voor de Gouden Pit, waaraan wordt deelgenomen door onze wijk met het hondenrenveld aan de Prooijenseweg. De betaling van de gemaakte en nog noodzakelijke verbeteringskosten wordt mogelijk gemaakt door de wijktafel en door de bijdrage van Kern met Pit. Stem op de website van Kern met…
Lees verder

Wijkvereniging Klarenbeek wordt Stichting Klarenbeek Actief

Na twee ledenvergaderingen is de kogel door de kerk: Wijkvereniging Klarenbeek wordt omgedoopt tot stichting Klarenbeek Actief. Deze vorm biedt een aantal voordelen ten opzichte van een vereniging.In de praktijk zult u van deze verandering vrijwel niets merken. Leden worden donateurs en de jaarlijkse contributie (per huishouden) blijft bestaan. Ook blijven we net als voorgaande…
Lees verder